The Hán-Nôm Special Collection Digitization Project

Around the time of Vietnamese independence from China in 939 CE, Vietnamese scholars invented Chữ Nôm as an ideographic script to represent Vietnamese speech. From the 10th century and into the 20th, much of Vietnamese literature, philosophy, history, law, medicine, religion, and government policy was written in Nôm script. During the 14 years of the Tây-Sơn emperors (1788-1802), all administrative documents were written in Chữ Nôm. Approximately 1,000 years of Vietnamese cultural history is recorded in this unique system. This heritage is now nearly lost. Most Vietnamese cannot read Nôm. Most of its texts are in physical peril, destroyed by wars, fires, humidity, and bookworms.

The Vietnamese Nôm Preservation Foundation was founded in 1999 as a nonprofit agency devoted to digital preservation and study of 1000 years of writing in Chữ Nôm. Since then, the Foundation has taken the lead in the preservation of Nôm: by electronic font carving, by entering ideograms into Unicode and the International Standard (ISO), by representing Nôm script at the international meetings of the Ideographic Rapporteur Group, by publishing the first modern dictionary of Nôm in True Type Fonts, by sponsoring two international Nôm conferences, and by digitization of Nôm classics for internet display.

For the SEADL collection of Southeast Asian works in the vernaculars and in the arts, we are pleased to present works of poetry written in the ancient script, including the sung oral poetry known as Ca Trù which is undergoing a modern revival. Few have seen these works which have not been previously accessible outside of Vietnam.

Khuyến phu ca 勸 夫 歌
This volume is written to rely on the aspect of rattan seven- six- eight wỏrd meter (454 sentences. The passage concerns a wife’s admonition to her husband as well as the promises of the husband. She is the daughter of virtuous family, knowing “poetry, letter, politeness, morality”. Luckily, she meets a husband who comes from a rich family with a little fame and position. However, he lapses into gambling and alcoholism, resulting in the neglect of his career. In her own words, the wife admonishes her husband to study hard and understand Confucianism’s five classical books, particularly those denoting plurality, self- improvement, moral conservation to keep pious, loyal ethics attaching special importance to the country to deserve his position as well as retain the fame forever. Tập thơ song thất lục bát (454 câu) ghi lại những lời tâm sự khuyên chồng của người vợ và những lời hứa hẹn của người chồng: người vợ con nhà hiền sĩ, hiểu biết thi thư lễ nghĩa may gặp được người chồng thuộc dòng dõi trâm anh có chút ít công danh, tuy nhiên sau đó lại lâm vào con đường cờ bạc rượu chè bỏ bê sự nghiệp. Người vợ đã dùng lời lẽ của mình khuyên răn chồng phải biết chăm chỉ đèn sách, thông hiểu ngũ kinh, chư sử, tu thân, dưỡng đức để giữ vẹn đạo hiếu trung, chăm chỉ việc quan coi dân tình làm trọng, sao cho tỏ mặt thi thư, lưu danh thiên cổ., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Lưu Bình Dương Lễ tân truyện 劉平楊禮新傳
“Đây là một câu chuyện dân gian nổi tiếng, được diễn theo thể thơ lục bát, kể về hai người bạn thân là Lưu Bình và Dương Lễ. Họ kết bạn với nhau, cùng học một thầy, cùng đi thi. Dương Lễ thi đỗ, ra làm quan, giàu sang, có vợ đẹp. Lưu Bình thi hỏng, tìm đến nương nhờ Dương Lễ. Dương Lễ thương bạn nhưng không muốn giúp theo cách thông thường, bèn giả vờ làm nhục bạn và ngầm cho người vợ yêu của mình là Châu Long sang nuôi bạn ăn học. Lưu Bình phẫn chí học thành tài. Sau mới biết tấm lòng tốt của Dương Lễ và người con gái nuôi mình ăn học chính là vợ bạn. Câu chuyện ca ngợi tình bạn cao cả giữa Dương Lễ và Lưu Bình.”, Notes: Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá thông tin - Thư viện Quốc gia, 2002: trang 229., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Trống quân tân truyện 𪔠軍新傳
This anonymous Nôm poem is divided into small sections, seven first sections with no title, outline the complaints of a beautìful girl with a poor fate, it recounted her unsucessful attempts of finding a husband , others sections recounting the 10 wishes of a man with the hope to earn a lot of money for his business, his wife to entertain. Moreover, he also wants to have a life of debauchery, and nobility.The next eight sections placed a specfic titles as follows: Miếng giầu ����, Bách hoa vận 百花韻, Tam thập lục truyện 三十六傳, Lại nói Tam quốc 又呐三國, Tam quốc từ giảng 三國詞講, Lại nói tiền Hán 又呐前漢, Giải nói tiền Hán 觧呐前漢, Trai lại hát mừng ��吏喝. Truyện thơ Nôm khuyết danh được chia làm nhiều đoạn ngắn, bảy đoạn đầu không ghi nhan đề: có đoạn kể lời than thân trách phận của người con gái hồng nhan bạc mệnh chưa tìm được nơi trao thân gửi phận; có đoạn ghi 10 điều ước của người con trai muốn có được nhiều tiền cho vợ buôn bán ăn chơi, có quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý, sống thọ…. Tám đoạn sau có ghi nhan đề cụ thể như: Miếng giầu ��, Bách hoa vận 百花韻, Tam thập lục truyện 三十六傳, Lại nói Tam quốc 又呐三國, Tam quốc từ giảng 三國詞講, Lại nói tiền Hán 又呐前漢, Giải nói tiền Hán 觧呐前漢, Trai lại hát mừng �吏喝�, Notes: Trùng bản: R.1557., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A090018.
Hoàng Tú tân truyện 黃秀新傳
“Truyện thơ Nôm thể 6-8, kể truyện Hoàng Tú 黃秀: chàng quê ở Tràng An 長安, bố mẹ làm nghề đậu phụ. Hoàng Tú gặp nàng Ngọc Côn 玉昆, kết duyên chồng vợ. Sau Hoàng Tú đỗ trạng nguyên, cùng làm vua với Tống Thần. Tống Thần vu cho Hoàng Tú lấy trộm ấn vàng của vua. Hoàng Tú bị đày. Tống Thần lập mưu dụ dỗ Ngọc Côn làm vợ. Ngọc côn đánh lừa Tống Thần, làm biểu tâu lên vua, kể rõ nỗi oan của Hoàng Tú. Vua tha cho Hoang Tú, Bắt Tống Thần và phong cho Ngọc Côn danh hiệu "Người vợ tiết nghĩa", Notes: Trần Nghĩa, chủ biên. Di sản Hán Nôm Việt Nam thư mục đề yếu. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1993., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Nhị độ mai diễn ca 二度梅演歌
“Truyện thơ Nôm thể lục bát, lấy đề tài của Trung Quốc. Vua là kẻ hôn quân, Lư Kỷ là kẻ gian thần nắm quyền thế , "Ngang vua phú quý nghiêng trời uy linh" đã tìm mọi cách hãm hại người ngay thẳng. Mai Bá Cao bị vu oan dẫn đến bị xử tội chết, vợ con phải trốn tránh, gia đình tan nát. Con trai là Mai Lương Ngọc bị gia đình người yêu cũ phản bội, buồn tủi tự vẫn, may được nhà chùa cứu thoát, phải giả làm Hỷ Đồng giúp việc trong chùa. Trần Đông Sơ là bạn của Mai Bá Cao, gặp Hỷ Đồng bèn mượn về trông nom vườn nhà. Trần công thương nhớ bạn cũ bèn khấn trời cho hoa mai nở. Nhưng hoa không nở. Hôm sau, con gái Trần Công là Trần Hạnh Nguyên khấn cầu thì hoa nở rộ. Nhân việc Hỷ Đồng đề thơ lên vách mà Trần công nhận ra Hỷ Đồng chính là Mai Lương Ngọc, cả nhà vui mừng khôn xiết và gả Hạnh Nguyên cho Lương Ngọc. Nhưng Lư Kỷ vẫn chưa buông tha, hắn tâu xin vua đem Hạnh Nguyên đi cống vua nước Sa Đà để cầu hoà. Giữa đường Hạnh Nguyên nhảy xuống sông tự vẫn, trôi dạt vào nhà Mai Bá Phù. Khi nhà Trần công bị truy nã, Lương Ngọc chạy vào nhà Mai Bá Phù, gặp lại Hạnh Nguyên. Lương Ngọc đổi họ tên là Mục Vinh, con trai Trần Đông Sơ đổi tên là Khâu Khôi đi thi. Mục Vinh đỗ Trạng nguyên, Khâu Khôi đỗ Bảng nhãn. Sau đó vua Đường biết được tội lộng hành của bọn Lư Kỷ, Hoàng Trung, ra lệnh chém đầu. Hai gia đình họ Mai, họ Trần được hưởng hạnh phúc.”, Notes: Từ trang số 1 đến trang số 4 vẽ hình minh hoạ. Trang 68 chỉ còn nửa trang. Ngoài ra còn có 4 bản khác: R. 48, R. 294, R. 1855, R. 2132. Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá thông tin - Thư viện Quốc gia, 2002: trang 284, This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A090018.
Nam nữ đối ca 男女對歌
“The song is the reply between Sáu Quế and Hai Cả, and it consists of songs supplied by the man and woman, expressing the love of the couple. Moreover, it also admonishes filial piety whereby young men should study hard and young women should weave.” "Bài hát đối đáp giữa anh Sáu Quế và chị Hai Cả. Ghi các câu hát đối đáp của nam nữ bày tỏ tình yêu lứa đôi, mà cũng là khuyên răn điều hiếu nghĩa, trai thời chăm đèn sách, gái thời canh cửi nết na.”, Notes: Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá thông tin - Thư viện Quốc gia, 2002: trang 251., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A090018.
Bài ca răn cờ bạc 排 歌 ? 棋 泊
“This poem is written to rely on the aspect of seven seven six eight meter.” (108 sentences), and it admonishs gamblers (who break their family in pieces) "Thơ song thất lục bát (108 câu) khuyên răn những kẻ ham chơi cờ bạc làm tan nát gia đình.", Notes: Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá thông tin - Thư viện Quốc gia, 2002: trang 34., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Hiếu thân giám ca 孝親鑑歌
“Hiếu thân giám ca 孝親鑑歌: bài thơ Nôm nói về công ơn cha mẹ, từ khi mang thai đến khi sinh nở, nuôi nấng dạy dỗ nên người. Vậy làm con người phải biết hiếu kính cha mẹ để đền ơn cha mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng mình.”, Notes: Từ cuối tờ 4 a chép bài Vương Lăng phú 王陵賦 nội dung không liên quan đến tác phẩm, tạm thời không số hoá. Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá thông tin - Thư viện Quốc gia, 2002: trang 171., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Nữ tử tu tri 女 子 須 知
The Nom poem, is written rely on the aspect of rattan seven- six- eight (84 sentences), shows the confidence of a girl while admonishing young girls to keep house work, tolerance, expression, and rightenousness. Even, in the most poor or noble condition, girls are encouraged to maintain good fame for their parents. Thơ diễn Nôm song thất lục bát (84 câu) ghi lời tâm sự của người con gái khuyên răn phận - nữ nhi liễu yếu đào tơ khi đến tuổi cài trâm phấn tóc, yên bề gia thất phải giữ đạo “công dung ngôn hạnh” bất kể là nơi phú quý hay nghèo khó, để giữ tiếng thơm cho cha mẹ đã bõ công dưỡng dục., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A090018.
Bảo xích tiện ngâm 保赤便吟
“Cuối sách có bài dẫn của người in nói sách này là sách gia huấn do Đình nguyên Đỗ đại nhân người làng La Ngạn tức Đỗ Huy Liêu [杜煇僚] soạn. Đầu sách đề “ Long phi Tân Sửu 龍飛辛丑 ”. Sách thuộc loại giáo dục phổ thông, tóm tắt giáo huấn đạo đức làm người trong xã hội Nho giáo bằng thơ lục bát: Kể từ Thái cực sinh ra, Hoàng thiên phú dữ tính ta vốn lành, tính mình vốn ở trong mình, tập dữ tính thành tính mới cùng xa. Cho nên đạo đức mẹ, làm lời giáo huấn để mà dạy con…”., Notes: Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá - Thông tin - Thư viện Quốc gia, 2004: trang 33., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A090018.
Lưu Bình diễn ca 劉 平 演 歌
This volume is written in Nôm script, classical drama aspect, telling the story of two close friends, Lưu Bình and Dương Lễ. They both study and take part in an exam. Dương Lễ passes an exam and become a mandarin while Lưu Bình fails the exam and asks Dương Lễ for help. Dương Lễ delegates his trusted servant to insult Lưu Bình and asks his wife Châu Long to help him. Lưu Bình is bitterly disappointed and tries to study hard and finally he achieves a high position in society.In appreciation for the assistance of his friend, Lưu Bình thanks Dương Lễ family for a favor. Diễn Nôm, thể hát tuồng, chuyện 2 người bạn thân là Lưu Bình 劉平 và Dương Lễ 陽禮: Cả hai cùng ăn học và đi thi. Dương Lễ thi đỗ, làm quan. Lưu Bình 劉平 thi hỏng, tìm đến nương nhờ Dương Lễ 陽禮. Dương Lễ sai người làm nhục Lưu Bình và ngầm cho vợ là Châu Long 朱竜 đi nuôi Lưu Bình ăn học. Lưu Bình phẫn chí học thành tài và sau đó đã hiển đạt. Biết ý tốt của bạn, Lưu Bình đến tạ ơn vợ chồng Dương Lễ., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Đinh triều sự chí 丁朝事誌
“Gồm 2 phần: Phần 1: Đinh triều sự chí 丁朝事誌, kể sự tích triều Đinh bằng thơ lục bát: Cha Đinh Tiên Hoàng là Đinh Công Trứ làm Thứ sử Hoan Châu. Công Trứ thấy loạn lạc, ngày đêm cầu xin thần Phật cho giáng sinh người hiền cứu đời. Một hôm Đinh phu nhân chiêm bao thấy một người cao lớn đến xin nhận làm con. Phu nhân nói chồng, Đinh công mừng rỡ. Bà có thai rồi sinh ra một người con trai. Đinh công từ quan về quê Hoa Lư rồi mất sớm. Bà buôn bán nuôi con. 12 tuổi con phải đi chăn trâu, cùng trẻ con chăn trâu bày trò đánh trận, cùng 4 bạn đồng niên là Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú, Lưu Cơ bàn nhau tập trận, làm cung điện, đắp thành, lập triều đình…Sau đất nước rối ren, ông nổi dậy dẹp 12 sứ quân rồi lên làm vua, xưng là Đinh Tiên Hoàng đế. Sắp đặt hình phạt nghiêm khắc, nước được trị. Sau bị Đỗ Thích giết hại. Đinh Toàn là con lên ngôi, gọi là Phế Đế ở ngôi được 13 năm. Dương hậu thông giao cùng tướng quân Lê Hoàn, sau giao toàn bộ quyền bính cho Lê Hoàn. Ngôi báu sang tay họ Lê. Phần 2: Một số bài thơ Nôm vịnh nhân sinh quan, cảm thán…”., Notes: Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá - Thông tin - Thư viện Quốc gia, 2004: trang 124., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A090018.
Tam nguyên Yên Đổ thi ca 三 元 安 堵 詩 歌
Including 39 volumes: Nguyễn Khuyến’s poems, songs, lỉteratures, parallel sentences (16 poems, 7 songs, 3 proses, 13 couples of parallel sentences. Among them, 3 Han script poems which are translated in Nom’ script ( one couple of parallel sentence have one position in Han script, the rest is Nom’ script ), Greeting poems, Kiều’ story, testament, Phông Đa’ songs, mother- Mốc, and geisha, Parallel sentences for Tết, funeral, ridicule. 39 bài bao gồm thơ, hát, văn vãn, câu đối của Nguyễn Khuyến阮勸 (trong đó 16 bài thơ, 7 bài hát, 3 bài văn, 13 đôi câu đối. Có 3 bài thơ chữ Hán được diễn Nôm, một đôi câu đối 1 vế Hán, một vế Nôm): thơ hỏi thăm bạn, vịnh cầm kì thi tửu, tập Kiều, vịnh ông trời; văn vãn viếng bạn, di chúc; bài hát ông Phỗng đá, mẹ Mốc, hát ả đào; câu đối ngày tết, viếng tang, chế giễu…, Notes: Nội dung giống R.625(nlvnpf-0049), tuy nhiên khác nhà tàng bản., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A090018.
Chỉ diên phú 紙鳶賦
Sưu tập 19 bài phú: 1. Chỉ diên phú 紙鳶賦; 2. Phong bất minh điều phú 風不鳴條賦; 3. Mã tích cẩm chướng nê phú 馬惜錦障泥賦; 4. Phản thiệt vô phi phú 反舌無飛賦; 5. Hiệp âu phú 狎鷗賦; 6. Luyện thạch bổ thiên phú 鍊石補天賦; 7. Kê minh độ quan phú 教雞鳴渡關賦; 8. Ngải nhân phú 艾人賦; 9. Hạc xứ kê quần phú 鶴處雞群賦; 10. Huỳnh quang chiếu tự phú 螢光照字賦; 11. Hủ thảo vi doanh phú 腐草爲营賦; 12. Nguyệt trung mục phú 月中睦賦…, This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Mỹ nữ cống Hồ 美女貢胡
“ Nôm poem story written according to the aspect of rattan seven-six- eight word meter. This poem expresses the feelings of a beautiful girl who is given in marriage to Phiên lord. She thinks with deep regret of her youth to be confined in a palace, how she will miss her family, and her longing for freedom and happiness” "Truyện thơ Nôm viết theo thể song thất lục bát. Nội dung viết về người con gái đẹp bị gả cho chúa Phiên, nuối tiếc tuổi trẻ bị giam hãm nơi cung cấm, nhớ cha mẹ, khao khát tự do và hạnh phúc lứa đôi.”, Notes: Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá thông tin - Thư viện Quốc gia, 2002: trang 247., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.