The Hán-Nôm Special Collection Digitization Project

Around the time of Vietnamese independence from China in 939 CE, Vietnamese scholars invented Chữ Nôm as an ideographic script to represent Vietnamese speech. From the 10th century and into the 20th, much of Vietnamese literature, philosophy, history, law, medicine, religion, and government policy was written in Nôm script. During the 14 years of the Tây-Sơn emperors (1788-1802), all administrative documents were written in Chữ Nôm. Approximately 1,000 years of Vietnamese cultural history is recorded in this unique system. This heritage is now nearly lost. Most Vietnamese cannot read Nôm. Most of its texts are in physical peril, destroyed by wars, fires, humidity, and bookworms.

The Vietnamese Nôm Preservation Foundation was founded in 1999 as a nonprofit agency devoted to digital preservation and study of 1000 years of writing in Chữ Nôm. Since then, the Foundation has taken the lead in the preservation of Nôm: by electronic font carving, by entering ideograms into Unicode and the International Standard (ISO), by representing Nôm script at the international meetings of the Ideographic Rapporteur Group, by publishing the first modern dictionary of Nôm in True Type Fonts, by sponsoring two international Nôm conferences, and by digitization of Nôm classics for internet display.

For the SEADL collection of Southeast Asian works in the vernaculars and in the arts, we are pleased to present works of poetry written in the ancient script, including the sung oral poetry known as Ca Trù which is undergoing a modern revival. Few have seen these works which have not been previously accessible outside of Vietnam.

Kim Vân Kiều ca 金雲翹歌
“Bài ca thể song thất lục bát kể tóm tắt Truyện Kiều : “Xem truyện cũ triều Minh Gia Tĩnh, Có hai người con gái họ Vương. Thúy Vân kia mày mặt nở nang, Chị Thúy nọ khôn ngoan sắc sảo!”. Lời ý đều mộc mạc, thể hiện sự yêu thích tác phẩm của thi hào Nguyễn Du.”, Notes: Từ tờ 5 trở đi chép nhiều bài có nội dung về văn tế, khuyến chồng bỏ nha phiến, bài thơ ông Tú Xương khen vợ, Vịnh Thủ cựu thi của Nguyễn Khuyến…Vì nội dung không liên quan đến tác phẩm nên tạm thời không số hoá Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá thông tin - Thư viện Quốc gia, 2002: trang 201, This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Ca trù thể cách 歌籌體 格
Sách có in phần mục lục gồm 26 bài ca trù theo lối thể cách, có phân ra bài nào đào hát, bài nào kép hát, bài nào kết hợp với múa: Lạc hương (đào) 樂香( 桃); Thi hương (đào) 詩香( 桃); Tam thanh (đào) 三声( 桃); Thét nhạc (đào ca vũ thuận nghịch) 𠯦樂( 桃歌舞順逆) …, Notes: Trang bìa sách có chép 3 cột chữ Hán không liên quan đến nội dung tác phẩm, This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Kim Vân Kiều tân truyện 金雲翹新傳
Truyện thơ Nôm 6 - 8, kể về 15 năm lưu lạc của Vương Thuý Kiều 王翠翹: Thuý Kiều 翠翹 gặp Kim Trọng 金重 trong buổi dạo chơi tiết Thanh minh, hai người yêu nhau. Nhưng chẳng bao lâu Kim Trọng 金重 phải về chịu tang chú, gia đình Kiều mắc nạn, Kiều phải bán mình chuộc cha. Trong 15 năm hoạn nạn, Kiều phải “Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần” 青樓𠄩𦀎青衣𠄩吝. Sau cái chết của Từ Hải 徐海, Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử, may được Giác Duyên 覺緣 cứu sống. Sau cùng được đoàn tụ với Kim Trọng và gia đình., Notes: Mép sách ghi 金雲翹新傳 Kim Vân Kiều tân truyện. Sách mất trang bìa, rách 5 tờ đầu (tờ 1 đến tờ 5), tờ 30, 52, 57, 85, 86 và 101. Mất tờ 74, 96, 97 và tờ 102 trở đi., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Sơn Hậu diễn ca 山 后 演 歌
The old sort is revised in the early Tự Đức generation. The plot of story presumably occurs in Tề country. Thái sư Tạ Thiên Lăng intended to occupy King t, whose throne was assaulted by Lí Khắc Thường during a party in Thiên Lăn’ house, and was killed by Thiên Lăng. Khương Linh Tá and Đổng Kim Lâm executed the disgraceful scheme and pretended to follow Tạ Thiên Lăng. Tề King died evidently, and Thiên Lăng despoiled the throne. Khương Linh Tá and Đổng Kim Lân found ways to rescue thứ phi, who was pregnant with the child of Tề King. During the chase, Khương Linh Tá was beheaded by Tạ Ôn Đình. Đổng Kim Lân acted ás an aid to Tề thứ phi and prince to Sơn Hậu city. Tạ Thiên Lăng side was captured Đổng Kim Lân’s old mother was held as a hostage to force Kim Lân to surrender, but Đổng’ mother advised Kim Lân to follow a great profession. The battle of Sơn Hậu side is typical for justice and finally they won the victory. Prince (the son of thứ phi) was empowered and ruled Tề country. The story is loved by many generations, especially central and Southern people. Moreover, this sort is carved, printed and published. The present version of National Library is the copy of Liễu Văn Đường’ printing house in 1921. "Bản tuồng cổ được chỉnh lý đầu đời Tự Đức. Cốt truyện giả định xảy ra ở nước Tề: Thái sư Tạ Thiên Lăng âm mưu tiếm đoạt ngôi vua, bị trung thần Lý Khắc Thường tố cáo ngay tại bữa tiệc tại nhà Thiên Lăng, bị Thiên Lăng giết chết. Khương Linh Tá và Đổng Kim Lâm tự thi hành khổ nhục kế: giả vờ quy thuận Tạ Thiên Lăng. Vua Tề chết, quả nhiên Thiên Lăng cướp ngôi. Khương Linh Tá và Đổng Kim Lân tìm cách cứu thứ phi đang có mang của vua Tề. Trong cuộc truy đuổi, Khương Linh Tá bị con của Thiên Lăng là Tạ Ôn Đình chém đứt đầu. Đổng Kim Lân phò tá đưa Tề thứ phi và hoàng tử chạy đến thành Sơn Hậu. Phe Tạ Thiên Lăng bắt mẹ già của Đổng Kim Lân làm con tin để buộc Kim Lân về hàng, nhưng Đổng mẫu khảng khái bảo Kim Lân theo nghĩa lớn. Cuộc chiến đấu của phe Sơn Hậu tiêu biểu cho chính nghĩa cuối cùng chiến thắng. Hoàng tử (con bà thứ phi) lên ngôi thay vua cha trị vì nước Tề. Vở tuồng được nhiều thế hệ ưa thích, nhất là nhân dân miền Trung và Nam Bộ, từng nhiều lần được khắc in phát hành. Bản sách hiện còn nói trên của [Thư viện Quốc gia Việt Nam] là bản in của nhà in Liễu Văn đường năm 1921.", Notes: Trùng bản: R.1634, R.565, R.1734. Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc Gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá thông tin- Thư viện Quốc Gia, 2002: trang 331., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A090018.
Thuý Kiều thi 翠翹詩
Nội dung được chia làm 2 phần: Phần 1: Chép Thúy Kiều thi 翠翹詩: Đầu sách chép bài "Giai nhân bất thị đáo Tiền Đường 佳人不是到錢塘. ."[của Phạm Quý Thích 范貴適], tiếp đến là bài tổng vịnh Truyện Kiều, tiếp sau là 20 hồi từ Đệ nhất hồi 第一回 đến Đệ nhị thập hồi 第二十回 đều có cốt truyện được diễn giải bằng 20 bài thơ Nôm vịnh cuộc đời Thuý Kiều 翠翹. Phần 2: Từ tờ 6b chép Lê gia Phúc Lăng trường thi tập tịnh tập lục 黎家福陵塲詩集并集籙: Giới tửu thi 戒酒詩, Giới kiêu thi 戒驕詩…, Notes: Từ tờ 6b đến tờ 41 chép Lê gia Phúc Lăng trường thi tập tịnh tập lục 黎家福陵塲詩集并集籙., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A090018.
Ca trù thể cách 歌籌體格
Sách có in phần mục lục gồm 26 bài ca trù theo lối thể cách, có phân ra bài nào đào hát, bài nào kép hát, bài nào kết hợp với múa: Lạc hương (đào) 樂香( 桃); Thi hương (đào) 詩香( 桃); Tam thanh (đào) 三声( 桃); Thét nhạc (đào ca vũ thuận nghịch) 𠯦樂( 桃歌舞順逆) … Từ trang 22 trở đi in Thiên thai thi ngũ thủ 天台詩五首 bằng chữ Hán: Kì nhất 其一, kì nhị 其二, kì tam 其三, kì tứ 其四, kì ngũ 其五. Cuối cùng in Tục Tân khúc 續新曲., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Ca trù thể cách 歌籌體格
Sách có in phần mục lục gồm 26 bài ca trù theo lối thể cách, có phân ra bài nào đào hát, bài nào kép hát, bài nào kết hợp với múa: Lạc hương (đào) 樂香( 桃); Thi hương (đào) 詩香( 桃); Tam thanh (đào) 三声( 桃); Thét nhạc (đào ca vũ thuận nghịch) 𠯦樂( 桃歌舞順逆) …, This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Nguyệt Hoa vấn đáp 月花問答
Truyện thơ Nôm khuyết danh nội dung ghi lại những bài hát đối đáp tình yêu trai gái nhằm tỏ tình mến mộ, yêu đương luyến nhớ, kết thành đôi lứa., Notes: Sách mất tờ 17 Ngoài ra còn có các bản: R.1518, R.2057, R.2056 (Bản R.100 bị rách mất tờ cuối.). Thêm hai bản khác: Phúc văn Đường, Khải Định thứ 2 (1917). R.369. Quảng Thịnh đường, Bảo Đại thứ 2 (1927). R.2058, This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A090018.
Hải Dương phong vật khúc dụng quốc âm ca 海陽風物曲用國音歌
“Thơ chữ Nôm, thể song thất lục bát viết về cảnh vật, núi sông, danh thắng, con người, lịch sử của 18 huyện trong tỉnh. Tờ giấy phân làm 2: nửa phía dưới chép thơ Nôm, nửa phía trên viết chữ Hán chú thích một số việc liên quan đến nội dung bài thơ Nôm (ví dụ viết về núi Côn Sơn có câu: "Toàn Côn Sơn cảnh trí đâu tày", phần chữ Hán chú: "Thuộc Côn Sơn". Về nhân vật có Lê Như Hộc, đỗ Thám hoa đời Lê; Vũ Công Đạo, Tiến sĩ năm Vĩnh Thọ; Vũ Hữu, Hoàng giáp đời Lê Quang Thiệu v.v. . Về cảnh vật có núi Côn Sơn, núi Phượng Hoàng, núi Cổ Phao v.v. .”, Notes: Phần sau chép bài Khuyến học ca 勸学歌 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, nội dung không liên quan đến tác phẩm, tạm thời không số hoá. Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá thông tin - Thư viện Quốc gia, 2002: trang 155 - 156, This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
Trung hiếu thần tiên (q.02) 忠 孝 神 僊
This is a play written in Nôm script, divided into 2 volumes, the total of 25 chapters, the first volume from chapter 1 to chapter í10, the second volume from chapter 11 to chapter 25. The content of this play expresses the morality of Hưng Đạo Đại Vương. Vở tuồng diễn Nôm được chia làm 2 quyển, tổng cộng 25 hồi: quyển 1 từ hồi thứ 1 đến hồi thứ 10; quyển 2 từ hồi thứ 11 đến hồi thứ 25. Nội dung diễn tích đức Hưng Đạo Đại Vương [興道大王]., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A090018.
Kim Vân Kiều quảng tập truyện 金雲翹廣集傳
Truyện thơ Nôm 6 - 8, kể về 15 năm lưu lạc của Vương Thuý Kiều 王翠翹: Thuý Kiều 翠翹 gặp Kim Trọng 金重 trong buổi dạo chơi tiết Thanh minh, hai người yêu nhau. Nhưng chẳng bao lâu Kim Trọng 金重 phải về chịu tang chú, gia đình Kiều mắc nạn, Kiều phải bán mình chuộc cha. Trong 15 năm hoạn nạn, Kiều phải “Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần” 青樓𠄩𦀎青衣𠄩吝. Sau cái chết của Từ Hải 徐海, Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử, may được Giác Duyên 覺緣 cứu sống. Sau cùng được đoàn tụ với Kim Trọng và gia đình., Notes: Từ tờ 1 đến tờ 17 rách mất chữ nhiều., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A05006.
An tử vi quốc ngữ ca 安紫微國語歌
“Sách dạy xem bói Tử vi bằng chữ Nôm: Phép bói Tử vi này, ngay đầu sách đã nói là do thầy họ Lê truyền dạy Tử vi thực pháp cao xa, họ Lê Đệ Tứ vốn là học sâu. Đệ Tứ, tức xã Đệ Tứ tổng Đệ Nhất huyện Mỹ Lộc phủ Thiên Trường. Tiếp đó nói phải lấy đúng ngày giờ sinh của từng người là việc quan trọng của phép xem tướng Tử vi, vì mỗi giờ sinh khác nhau ứng với độ số khác nhau của các sao chiếu mệnh trên trời: Tháng giêng ngày khởi tại Dần, Thuận đi đồng độ để lần tháng sinh…”, Notes: Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn ĐứcToàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá - Thông tin - Thư viện Quốc gia, 2004: trang 20., This item digitized and made available online with funds provided by United States Department of Education, TICFIA (Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information) Grant P337A090018.